Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Animace jednotlivých součástí na základě pohybových landmarků

V principu jde o to, abych rozpohyboval kostru na základě trackerů umístěných na nějakého herce. Cílem je navrhnout a naimplementovat metodu, která dokáže provést automatickou rigidní (rotace, translace) jednotlivých součástí se zachováním vzájemné polohy součástí (tj. není možné, aby se rameno utrhlo od kloubu). Pohybová data jsou určena pozicí "landmarků" v okolí součástí.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 337)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2014-04-09

Zadáno komu: Václav Werner (Rezervované)