Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic


1. Nastudujte zásady tvorby webových aplikací a seznamte se s projektem webové hry Space Traffic.
2. Na základě analýzy produktových webů webových her sestavte seznam požadavků na produktový web hry Space Traffic.
3. Navrhněte strukturu webu a vyberte vhodné technologie pro jeho implementaci.
4. Realizujte klíčové komponenty webu.
5. Zhodnoťte výslednou podobu webu a navrhněte doporučení pro další vývoj.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • vedoucí: Petr Vogl,
  • firma: KIV Alumni,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2014-02-17

Zadáno komu: Barbora Hourová (Zadané)