Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Použitelnost funkcionálních jazyků při řešení standardních úloh

Cílem práce je zmapování současných funkcionálních programovacích jazyků, jejich porovnání a použití při řešení standardních úloh. Funkcionální jazyky jsou stále vyspělejší, nicméně používání v běžné praxi není příliš časté. Na praktických příkladech student vyhodnotí vhodnost použití těchto jazyků.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • vedoucí: Ing. Martin Bíkl,
  • firma: CCA s.r.o.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: (Nedokončené)