Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Návrh metodiky testování s ohledem na efektivitu a ekonomiku testů

1. Popište obecně známé techniky testování (funkční, integrační, …) a nalezněte vhodné nástroje pro jejich použití při testování rozsáhlých enterprise aplikací
2. Porovnejte použití jednotlivých druhů testů a případných nástrojů z hlediska efektivnosti a ekonomických nákladů
3. Navrhněte vhodnost jejich použití dle jednotlivých částí vyvíjeného sw
4. Vytvořte komplexní návrh metodiky testování pro sw firmu, která klade důraz na kvalitu SW a ziskovost projektů
5. Implementujte příklady navržených postupů

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • vedoucí: Ing. David Wegschmied,
  • firma: CCA s.r.o.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-06-13

Zadáno komu: (Nedokončené)