Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

ETL proces rozsáhlých provozních statistik

* Seznamte se s postupy pro ETL (Extraction, Transform, Load) pro přesun velkých objemů dat z provozních databází do datových skladů
* Analyzujte možná řešení pro ETL provozních statistik konkrétní serverové farmy do datového skladu, vezměte v úvahu veškerá provozní omezení.
* Vyberte nejvhodnější datové úložiště pro datový sklad.
* Implementujte ETL proces.
* Prozkoumejte možnosti OLAP dotazování nad vámi vytvořeným datovým skladem a ve vhodném nástroji připravte sadu základních analytických dotazů, ze kterých bude možné vycházet při dalším zkoumání dat.

Téma vypsal: Zdeněk Samuel

Externí téma:
  • vedoucí: Vladimír Toncar,
  • firma: Kerio Technologies,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2013/2014 dne: 2013-05-27

Zadáno komu: (Nedokončené)