Témata projektů

Popis tématu

Oborový projekt v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Digitální pískoviště

- Seznamte se se stávájícím projektem digitálního pískoviště
- Navrhněte modulární server-klient architekturu pro obsluhu pískoviště s možností snadné implementace jednotlivých modulů pro kalibraci, filtrování a zpracování dat. Při návrhu zohledněte i možnost sdílet data na GPU.
- Architekturu implementujte pomocí technologie .NET.
- Funkcionalitu ověřte na sadě jednoduchých úloh.
- Vše řádně zdokumentujte.

Téma vypsal: Ing. Petr Vaněček, Ph.D. (UC 307)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2013-04-17

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.