Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Datový záznamník

Navrhněte univerzální datový záznamník, který bude vyhovovat následujícím požadavkům:

1. Periodický sběr dat ze zvolených vstupních kanálů. Data budou vyžádána z připojených zařízení vysláním specifického požadavku.

2. Sběr neperiodických dat, zasílaných připojenými zařízeními na zvolených kanálech.

3. Ukládání (archivace) dat spolu s časovými značkami na nevolatilní paměťové médium.

4. Možnost dálkového (např. internet resp. GSM) čtení archivovaných dat, případně dálkové ovládání dalších funkcí záznamníku.

Nejprve zpracujte analýzu funkcí záznamníku.

Dále zvolte vhodnou platformu pro realizaci záznamníku a navrhněte softwarovou a podle potřeby též hardwarovou část záznamníku.

Záznamník podle možnosti realizujte z vyhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Dr. Ing. Karel Dudáček (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2012-02-03

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: