Témata projektů

Popis tématu

Ostatní v oboru Informatika (Bc).

Grafický Java klient - DB část

Cílem bakalářské práce je vyrobit/použít existující framework pro tvorbu standalone Java aplikací pro platformu klient-server. Framework bude obsahovat objekty pro práci s databází (výběry a změny dat), zobrazení a validace dat zadaných uživatelem a další. Tvoření uživatelského rozhraní bude z valné části deklarativní, tvůrce pojmenuje datové zdroje a řekne, jaké sloupce se budou zobrazovat z jakých sloupců datového zdroje, ostatní vyřídí framework. Řešení bude otevřené, aby bylo možné framework dále rozšiřovat.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. (UC 303)

Externí téma:
  • vedoucí: Ing. Petr Přibyl, CCA Groups, a.s., petr.pribyl@cca.cz,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2010/2011 dne: 2009-06-05

Zadáno komu: Petr Kuda (dokončeno: 2011-06-15)