Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Testování portálových aplikací

Seznamte se s problematikou funkčního testování  webových aplikací. Analyzujte specifika portálových aplikací vzhledem k jejich funkčnímu a případně i výkonovému testování. Navrhněte metodické postupy, jak testovat portálové aplikace a tyto postupy ověřte alespoň ve dvou nástrojích jako je například Jmeter nebo Rational Performance Tester.

Pokud vás téma zajímá, kontaktujte externího zadavatele a domluvte se s ním na detailech.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • vedoucí: Jan Valdman, IBA CZ, ,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2009/2010 dne: 2009-04-06

Zadáno komu: Javorský Václav (Rezervované)