Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Odhad návštěvnosti reklamního prostoru a plánování reklam

Tato práce je zadána firmou Seznam.cz, a.s.

Navrhnout a vyzkoušet algoritmus, který bude z historických hodnot návštěvnosti a dalších údajů reklamních prostorů předpovídat průběh jejich návštěvnosti 1 rok do budoucna včetně udání přesnosti odhadu.

Cílem je zpřesnit kvantitativní plánování reklam. Algoritmus by měl být navržen s ohledem na velký počet reklamních prostorů, efektivní uložení a použitelnost výsledků a měl by mít uspokojivou časovou složitost.

Téma vypsal: Ing. Štěpán Albrecht

Externí téma:
  • vedoucí: Václav Urbánek,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-30

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: