Studenti

Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni. Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práce
(Ostatní)


Zadavatel práceBakalářská práce

26 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Algoritmizace - Flowgorithm - graficky vystup neurčen
SkalaVolné2021/2022
Algoritmy vypoctu pruseciku trojuhlenika a krychle neurčen
SkalaVolné2021/2022
Aproximace dat - system pro overeni metod - Octave/Matlab bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2021/2022
Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky neurčen
VařekaVolné2021/2022
Analýza projektových dat bc-IS
bc-INF
PíchaVolné2021/2022
Analýza protokolů/dat (SW) neurčen
MainzerVolné2021/2022
Analýza vlastností bankrotního modelu Zavgren bc-IS
NovýVolné2021/2022
Burndown plugin pro nástroj Redmine bc-INF
PíchaVolné2021/2022
Extrakce úponových oblastí na povrchu 3D modelu kosti bc-INF
KohoutVolné2021/2022
Hledání symetrie geometrických modelů v 2D nebo 3D neurčen
KolingerováVolné2021/2022
Instalace a overeni video-konferencniho systemu - BP+PRJ5 neurčen
SkalaVolné2021/2022
Memoization in C++ bc-INF
KohoutVolné2021/2022
Metody ořezávání trojúhelníků obdélníkem v E2 neurčen
SkalaVolné2021/2022
OpenSim plug-in pro diskretizaci svalu bc-INF
KohoutVolné2021/2022
Porovnani zakladnich metod zpracovani obrazu v ruznych barevnych systemech neurčen
SkalaVolné2021/2022
Porovnani zakladnich metod zpracovani obrazu v ruznych barevnych systemech neurčen
SkalaVolné2021/2022
Pprovnání vlastností metod dělení prostoru neurčen
SkalaVolné2021/2022
Příbližná symetrie geometrických dat neurčen
KolingerováVolné2021/2022
Realizace systému pro off-line agendy pomocí e-mail klientů neurčen
SkalaVolné2021/2022
Segmentace snímků hlasivkové štěrbiny bc-IS
bc-INF
bc-VT
NovýVolné2021/2022
Souborový systém pro Flash paměti neurčen
MainzerVolné2021/2022
Systém pro zobrazování závislostí v datech neurčen
SkalaVolné2021/2022
Systému pro objektivní vyhodnocení modelů neuronových sítí. bc-IS
bc-INF
SidoVolné2021/2022
Vizuální debugger bc-INF
KohoutVolné2021/2022
Vysvětlitelnost modelů strojového učení neurčen
ŠnejdarVolné2021/2022
Zátěžové testy aplikace UIS bc-INF
HeroutVolné2021/2022

Diplomová práce

35 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Metody aproximace skalarnich dat a RBF pro vizualizaci CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Metody aproximace vektorovych dat - aproximace & komprese CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Aktivní potlačování šumu v reálném čase IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2021/2022
Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu MDI
NovýVolné2021/2022
Analýza projektových dat IS
SWI
PíchaVolné2021/2022
Analýza signálů odpovědi vestibulárního nervu na záškub hlavy MDI
PuchrováVolné2021/2022
Aproximace rozsáhlých roztroušených 2D dat pomocí RBF s využitím "význačných" bodů CS
MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Automatické rozpoznávání rukopisných textů neurčen
KrálVolné2021/2022
Demonstrační aplikace pro laboratoř techniky IS
MDI
PG
SWI
VášaVolné2021/2022
Detektor spánkové apnoe (poruchy dýchání) neurčen
MainzerVolné2021/2022
Diagnostika a injektování chyb do systému SmartCGMS neurčen
KoutnýVolné2021/2022
Extrakce úponových oblastí na povrchu 3D modelu kosti MDI
PG
KohoutVolné2021/2022
Funkcionální modelování (geometrických) objektů MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Grafická tvorba a vizualizace SPARQL SWI
VčelákVolné2021/2022
Metody extrakce vrstevnic a jejich porovnání MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Metody řešení soustavy lineárních rovnic s podporou GPU neurčen
SkalaVolné2021/2022
Oprava bodových množin popisujících terén PG
SWI
KolingerováVolné2021/2022
Porovnání přenosů komplexních dat po síti s využitím různých standardních prostředků jazyka Java SWI
PotužákVolné2021/2022
Porozumění textu - hledání koreferencí neurčen
PražákVolné2021/2022
Prototyp plně konfigurovatelné fasetové navigace
(externí téma [RTSoft] je technickým konzultantem)
neurčen
NyklVolné2021/2022
Přibližná symetrie geometrických dat PG
SWI
KolingerováVolné2021/2022
Rekonstrukce povrchu s omezeními MDI
PG
SWI
KohoutVolné2021/2022
Simulace kinematiky svalů MDI
PG
SWI
KohoutVolné2021/2022
Skupinové monitorování pacientů neurčen
KoutnýVolné2021/2022
Software pro správu anotací u snímků včetně jejich porovnání MDI
SWI
VčelákVolné2021/2022
Systém pro porovnání informatických studií neurčen
JežekVolné2021/2022
Téma z oblasti počítačové grafiky upřesněné vzájemnou dohodou PG
SWI
KolingerováVolné2021/2022
Testbed systém pro testovaní vlastností RBF interpolací MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Účast v soutěži zaměřené na porozumění textu IPS
SWI
KonopíkVolné2021/2022
Vícejazyčné rozpoznávání dialogových aktů neurčen
KrálVolné2021/2022
Vizualizace dat z částicových detektorů neurčen
LipkaVolné2021/2022
Vizualizace medicínských, diabetologických časových řad neurčen
KoutnýVolné2021/2022
Vizuální Debugger pro Microsoft Visual Studio PG
SWI
KohoutVolné2021/2022
Vlastnosti normalizovaných RBF interpolací a aproximací MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Využití EEG záznamů představy pohybu k rehabilitaci neurčen
VařekaVolné2021/2022

Oborový projekt

7 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Algoritmy pro sledování paprsku (Ray tracing) MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Analýza protokolů/dat (SW) neurčen
MainzerVolné2021/2022
Burndown plugin pro nástroj Redmine IS
SWI
PíchaVolné2021/2022
Metody a prostředky pro stahování web stránek neurčen
JežekVolné2021/2022
Rozšíření aplikace pro správu popisů procesní anti-patternů SWI
PíchaVolné2021/2022
upgrade Eclipse Process Framework Composer na nové verze technologií SWI
BradaVolné2021/2022
Vsechna temata jsou uvedena v \"DP\" - prof.V.Skala, ocekava se, ze OP bude pokracovat jako DP PG
SkalaVolné2021/2022

Ostatní

1 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Kvantové počítání neurčen
JežekVolné2021/2022

Projekt v bakalářském studiu

18 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Aktualizace a úprava webu skupiny NLP bc-IS
bc-INF
MartínekVolné2021/2022
Algoritmy pro ořezávání úsečky obdélníkem neurčen
SkalaVolné2021/2022
Algoritmy pro výpočet průsečíků přímky s geometrickými objekty neurčen
SkalaVolné2021/2022
Burndown plugin pro nástroj Redmine bc-INF
PíchaVolné2021/2022
Geometrické algoritmy na různá dílčí témata bc-IS
bc-INF
KolingerováVolné2021/2022
Interpretovatelné modely porozumění textu neurčen
KonopíkVolné2021/2022
Modifikace metody Cervenka2019PBD pro deformaci svalů neurčen
KohoutVolné2021/2022
Orákulum na integery neurčen
KoutnýVolné2021/2022
Programové řešení soustav lineárních rovnic neurčen
SkalaVolné2021/2022
Prototyp vizualizace dat z částicových detektorů neurčen
LipkaVolné2021/2022
Přepis mobilní aplikace z Xamarin.Forms do .NET MAUI bc-IS
bc-INF
bc-VT
ÚblVolné2021/2022
Rozšíření algoritmu Kukačka pro dekompozici svalů bc-INF
KohoutVolné2021/2022
Rozšíření aplikace pro správu popisů procesní anti-patternů bc-INF
PíchaVolné2021/2022
Specifikace vzorů pro řízení projektů bc-IS
bc-INF
BradaVolné2021/2022
Uživatelské rozhraní pro analyzátor paměti neurčen
LipkaVolné2021/2022
Vizualizace výstupu neuronových sítí pracující s textem neurčen
SidoVolné2021/2022
Webový portál diabetes.zcu.cz bc-IS
bc-INF
bc-VT
ÚblVolné2021/2022
WYSIWYG editor pro snadné spuštění algoritmů neurčen
PrantlVolné2021/2022

Projekt v navazujícím studiu

2 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Geometrické algoritmy na různá dílčí témata CS
IS
IPS
PG
SWI
KolingerováVolné2021/2022
Interpolace a aproximace neusporadanych dat MDI
PG
SkalaVolné2021/2022