Studenti

Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni. Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práce
(Ostatní)


Zadavatel práceBakalářská práce

4 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Aproximace dat - system pro overeni metod - Octave/Matlab bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2021/2022
Algoritmy pro ořezávání úsečky obdélníkem bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2021/2022
Metody ořezávání trojúhelníků obdélníkem v E2 bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2021/2022
Systém pro zobrazování závislostí v datech neurčen
SkalaVolné2021/2022

Diplomová práce

6 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Metody aproximace skalarnich dat a RBF pro vizualizaci CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Metody aproximace vektorovych dat - aproximace & komprese CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Metody řešení soustavy lineárních rovnic s podporou GPU neurčen
SkalaVolné2021/2022
Skupinové monitorování pacientů neurčen
KoutnýVolné2021/2022
Testbed systém pro testovaní vlastností RBF interpolací MDI
PG
SkalaVolné2021/2022
Vlastnosti normalizovaných RBF interpolací a aproximací MDI
SkalaVolné2021/2022

Oborový projekt

1 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Algoritmy pro sledování paprsku (Ray tracing) MDI
PG
SkalaVolné2021/2022

Ostatní

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v bakalářském studiu

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v navazujícím studiu

Pro daný typ práce nejsou zadána témata