Studenti

Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni. Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práce
(Ostatní)


Zadavatel práceBakalářská práce

29 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Analýza existujících mobilních průvodců po muzeích a památkách bc-IS
LipkaVolné2019/2020
Analýza stochastického optimalizačního algoritmu bc-INF
KoutnýVolné2019/2020
Databázová aplikace pro benchmark testovacích nástrojů bc-INF
PotužákVolné2019/2020
Generátor filmových dialogů s využitím neuronových sítí bc-INF
KonopíkVolné2019/2020
Heuristika pro napojení svalového vlákna na úponovou oblast bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Hierarchický model pro terénní rysy bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Hledání symetrie geometrických modelů v 2D nebo 3D bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat bc-IS
bc-INF
MartínekVolné2019/2020
Metody generace prvočísel neurčen
SkalaVolné2019/2020
Modelování pennate svalů bc-INF
KohoutVolné2019/2020
OpenSim plug-in pro diskretizaci svalu bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Porovnání algoritmů pro generování testů bc-INF
LipkaVolné2019/2020
Porovnání vlastností IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans a dalších IDE nástrojů bc-IS
PotužákVolné2019/2020
Pružné deformace 3D objektů reprezentovaných trojúhelníkovou sítí bc-IS
bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Převod elektrofyziologických dat do prostředků sémantického webu neurčen
JežekVolné2019/2020
Rekonstrukce obrazu s vyšším rozlišením z obrázků s nižším rozlišením bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Repozitář digitizovaných svalových vláken bc-IS
bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Reprezentace, příp. vizualizace sekvencí snímků molekul bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Rozšíření architektury umělé neuronové sítě neurčen
MoučekVolné2019/2020
Rozšíření softwarovéhop nástroje MNE o práci se standardizovaným formátem elektrofyziologických dat neurčen
MoučekVolné2019/2020
Systém pro tvorbu dotazů nad elektrofyziologickými daty neurčen
JežekVolné2019/2020
Téma z oblasti počítačové grafiky upřesněné vzájemnou dohodou bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Testování SW komponent SmartCGMS bc-INF
ÚblVolné2019/2020
Vizualizace dat v nástroji ElasticSearch Canvas FIS
bc-IS
bc-INF
KonopíkVolné2019/2020
Vizuální debugger bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Výběr nástroje pro plánování a řízení testů a specifikace webové aplikace UIS bc-INF
HeroutVolné2019/2020
Vývoj cloudové infrastruktury pro neurorehabilitační experiment neurčen
JežekVolné2019/2020
Webový portál pro správu EEG experimentů neurčen
JežekVolné2019/2020
Zátěžové testy webové aplikace bc-INF
HeroutVolné2019/2020

Diplomová práce

28 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Aktivní potlačování šumu v reálném čase IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Automatické vytvoření 3D modelu osoby na základě jeho fotografie MDI
PG
SWI
KohoutVolné2019/2020
Deklarativní jazyk a nástroj pro převod (transformaci) dat mezi XML dokumenty
(externí téma, vedoucí: Milan Vraný, Eurosoftware)
IS
SWI
MoučekVolné2019/2020
Detekce karbohydrátů a bolusů inzulínu IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Dotazovací systém pro datový formát "Neurodata Without Borders" MDI
SWI
JežekVolné2019/2020
Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce neurčen
SidoVolné2019/2020
Gaming for Diabetes CS
IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Generování testovacích dat SWI
LipkaVolné2019/2020
Hierarchický model pro terénní rysy MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Hledání symetrie geometrických modelů v 2D a 3D MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Integrace metod strojového učení do nástroje pro zpracování elektrofyziologických dat neurčen
MoučekVolné2019/2020
Integrace standardizovaného datového formátů do nástroje pro zpracování elektrofyziologických dat neurčen
MoučekVolné2019/2020
Izolace komponent softwaru inzulínové pumpy IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Modelování homeostázy glukózy MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Modelové příklady na VSS SWI
LipkaVolné2019/2020
Návrh ontologie pro elektrofyziologické experimenty v prostředcích sémantického webu MDI
SWI
JežekVolné2019/2020
Porovnání přenosů komplexních dat po síti s využitím různých standarních prostředků jazyka Java SWI
PotužákVolné2019/2020
Potlačení specifických poruch digitálního akustického signálu vzniklého digitalizací analogového záznamu IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Reprezentace, příp. vizualizace sekvencí snímků molekul MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Robustní interpolace pohybu kosterně-svalového aparátu MDI
PG
PSS
SWI
KohoutVolné2019/2020
Scrolling Song Book - zpěvník s automatickým posunem textu IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Srovnání implementací message brokerů
(externí téma, vedoucí: Ing. Vojtěch Kolomičenko, Intraworlds)
neurčen
DostalVolné2019/2020
SW testování SmartCGMS IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Tvorba rozsáhlých úložišť patentových dat SWI
FialaVolné2019/2020
Účast v soutěži zaměřené na porozumění textu IPS
SWI
KonopíkVolné2019/2020
Vizualizace výsledků mutačního testování
(externí téma, vedoucí: Ing. Vojtěch Kolomičenko, Intraworlds)
neurčen
DostalVolné2019/2020
Vývoj cloudové infrastruktury pro neurorehabilitační experiment MDI
SWI
JežekVolné2019/2020
Webový portál pro správu EEG experimentů neurčen
JežekVolné2019/2020

Oborový projekt

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Ostatní

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v bakalářském studiu

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v navazujícím studiu

Pro daný typ práce nejsou zadána témata