Studenti

Témata projektů a kvalifikačních prací

Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:

Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU (předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP). Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".

Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni. Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.

Nastavení výpisu

AutorStudijní oborStavAk. rok
Typ práce
(Ostatní)


Zadavatel práceBakalářská práce

37 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Aproximace dat - system pro overeni metod - Octave/Matlab bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2019/2020
Knihovna pro WEB/JavaScript - propojeni XML bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2019/2020
System pro zpracovani XML dokumentu zasilanych pres e-mail neurčen
SkalaVolné2019/2020
Algoritmy urceni maximalni vzdalenosti dvou bodu v dane mnozine bodu neurčen
SkalaVolné2019/2020
Analýza protokolů/dat z časových průběhů signálu neurčen
MainzerVolné2019/2020
Analýza stochastického optimalizačního algoritmu bc-INF
KoutnýVolné2019/2020
Aplikace pro správu a udržení konzistence úložiště projektových dat bc-INF
PíchaVolné2019/2020
Databázová aplikace pro benchmark testovacích nástrojů bc-INF
PotužákVolné2019/2020
Experimentalni overeni metod aproximace lekarskych dat bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2019/2020
Genetický algoritmus pro výběr obchodní strategie neurčen
MainzerVolné2019/2020
Heuristika pro napojení svalového vlákna na úponovou oblast bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Hierarchický model pro terénní rysy bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Hledání symetrie geometrických modelů v 2D nebo 3D bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Implementace ESB pro výměnu dat mezi helpdesk systémy
(externí téma, vedoucí: Petr Přibyl, CCA Group a.s.)
neurčen
CCA Group a.s.Volné2019/2020
Interaktivni editor pro Flowgorithm neurčen
SkalaVolné2019/2020
Interaktivni editor pro Flowgorithm neurčen
SkalaVolné2019/2020
Katalog anti-patternů projektového řízení bc-IS
PíchaVolné2019/2020
Listserver - implementace, instalace, overeni bc-IS
bc-INF
SkalaVolné2019/2020
Měřicí a diagnostické zařízení pro kontrolu mechanického napětí. bc-VT
VavřičkaVolné2019/2020
Modelování pennate svalů bc-INF
KohoutVolné2019/2020
OpenSim plug-in pro diskretizaci svalu bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Ovlivnění chování dialogového asistenta (chatbota) bc-IS
bc-INF
bc-VT
SalamonVolné2019/2020
PHP & MySQL - uprava serverovych aplikaci neurčen
SkalaVolné2019/2020
Pružné deformace 3D objektů reprezentovaných trojúhelníkovou sítí bc-IS
bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Převod elektrofyziologických dat do prostředků sémantického webu neurčen
JežekVolné2019/2020
Rekonstrukce obrazu s vyšším rozlišením z obrázků s nižším rozlišením bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Repozitář digitizovaných svalových vláken bc-IS
bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Reprezentace, příp. vizualizace sekvencí snímků molekul bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Rozšíření možností modelování patternů projektových dat bc-INF
PíchaVolné2019/2020
Rozšíření softwarovéhop nástroje MNE o práci se standardizovaným formátem elektrofyziologických dat neurčen
MoučekVolné2019/2020
Servisní a diagnostický program měřicího zařízení bc-VT
VavřičkaVolné2019/2020
Softwarové prostředky pro patentové analýzy neurčen
JežekVolné2019/2020
Systém pro tvorbu dotazů nad elektrofyziologickými daty neurčen
JežekVolné2019/2020
Téma z oblasti počítačové grafiky upřesněné vzájemnou dohodou bc-INF
KolingerováVolné2019/2020
Vizuální debugger bc-INF
KohoutVolné2019/2020
Vytvoření lékařské znalostní báze kontraindikací bc-IS
bc-INF
bc-VT
SalamonVolné2019/2020
Vývoj cloudové infrastruktury pro neurorehabilitační experiment neurčen
JežekVolné2019/2020

Diplomová práce

35 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Metody aproximace dat pro volumetricka data (CT&MRI) pro vizualizaci dat CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2019/2020
Metody aproximace skalarnich dat a RBF pro vizualizaci CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2019/2020
Metody aproximace vektorovych dat - aproximace & komprese CS
IPS
MDI
PG
SkalaVolné2019/2020
Metody extrakce povrchu organu z CT & MRI IPS
MDI
PG
SkalaVolné2019/2020
Aktivní potlačování šumu v reálném čase IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Automatické vytvoření 3D modelu osoby na základě jeho fotografie MDI
PG
SWI
KohoutVolné2019/2020
Deklarativní jazyk a nástroj pro převod (transformaci) dat mezi XML dokumenty
(externí téma, vedoucí: Milan Vraný, Eurosoftware)
IS
SWI
MoučekVolné2019/2020
Detekce a lokalizace polohy klepnutí na stolní desku/tabuli neurčen
MainzerVolné2019/2020
Detekce karbohydrátů a bolusů inzulínu IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce neurčen
SidoVolné2019/2020
Gaming for Diabetes CS
IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Grafická tvorba a vizualizace SPARQL SWI
VčelákVolné2019/2020
Hierarchický model pro terénní rysy MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Hledání symetrie geometrických modelů v 2D a 3D MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Integrace modulů automatického zpracování textu do portálu Porta fontium neurčen
KrálVolné2019/2020
Integrace modulů pro zpracování digitalizovaných dokumentů do portálu Porta fontium neurčen
LencVolné2019/2020
Izolace komponent softwaru inzulínové pumpy IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Klasifikace obrazové informace v projektu SmartTrain IPS
SWI
VařekaVolné2019/2020
MAC protokol pro bezdrátové senzorické sítě neurčen
LedvinaVolné2019/2020
Modelování homeostázy glukózy MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Porovnání přenosů komplexních dat po síti s využitím různých standarních prostředků jazyka Java SWI
PotužákVolné2019/2020
Potlačení specifických poruch digitálního akustického signálu vzniklého digitalizací analogového záznamu IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Realizace optimální lineární bezdrátové sítě neurčen
LedvinaVolné2019/2020
Rekonstrukce API volaných webových služeb SWI
BradaVolné2019/2020
Rekonstrukce povrchu - aplikace RBF na implicitni plochy neurčen
SkalaVolné2019/2020
Reprezentace, příp. vizualizace sekvencí snímků molekul MDI
PG
SWI
KolingerováVolné2019/2020
Robustní interpolace pohybu kosterně-svalového aparátu MDI
PG
PSS
SWI
KohoutVolné2019/2020
Scrolling Song Book - zpěvník s automatickým posunem textu IPS
MDI
SWI
EkšteinVolné2019/2020
Software pro správu anotací u snímků včetně jejich porovnání SWI
VčelákVolné2019/2020
SW testování SmartCGMS IPS
MDI
SWI
KoutnýVolné2019/2020
Tvorba rozsáhlých úložišť patentových dat SWI
FialaVolné2019/2020
Účast v soutěži zaměřené na porozumění textu IPS
SWI
KonopíkVolné2019/2020
Vizualizace senzorových dat v prostředí geografického informačního systému (GIS) neurčen
MainzerVolné2019/2020
Vizualizace výsledků mutačního testování
(externí téma, vedoucí: Ing. Vojtěch Kolomičenko, Intraworlds)
neurčen
DostalVolné2019/2020
Vyhledávání v patentových databázích neurčen
JežekVolné2019/2020

Oborový projekt

4 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Aplikace pro správu a udržení konzistence úložiště projektových dat SWI
PíchaVolné2019/2020
Architectural refactoring pro experimentální úložiště CRCE SWI
BradaVolné2019/2020
Katalog anti-patternů projektového řízení IS
SWI
PíchaVolné2019/2020
Podpora kontejnerových technologií v projektu CRCE PSS
SWI
BradaVolné2019/2020

Ostatní

Pro daný typ práce nejsou zadána témata

Projekt v bakalářském studiu

2 záznamů.
NázevStudijní oborVypsalStavPro akad. rok
Listeserver system - navrh a pilotni implementace neurčen
SkalaVolné2019/2020
Systém pro kontrolu platnosti technické prohlídky vozidla pomocí mobilu neurčen
SkalaVolné2019/2020

Projekt v navazujícím studiu

Pro daný typ práce nejsou zadána témata