Soutěže

Soutěž Cisco Outstanding Thesis Award

Cílem soutěže Cisco Outstanding Thesis Award je odměnit nejlepší obhájenou studentskou práci v oboru počítačových věd, zejména strojového učení. Porota hodnotí přínos práce k pokroku obecně, zaměřena je ale především na oblast bezpečnosti počítačových sítí a systémů.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti libovolné univerzity či akademické instituce v České a Slovenské republice, kteří v daném akademickém roce obhájili disertačnídiplomovou nebo bakalářskou práci.

Jak se soutěže zúčastnit:

Soutěžící musí poslat pořadatelům v elektronické podobě samotnou kvalifikační práci (event. i s posudky), odborný strukturovaný životopis se seznamem vybraných publikací a příp. prezentační materiály.

Pět porotou vybraných finalistů bude pozváno na finální soutěžní den k prezentaci a diskuzi (obojí v anglickém jazyce).

Kritéria hodnocení:

Odměny pro finalisty:

Vítězové i finalisté zároveň získají přímý kontakt do špičkového výzkumného průmyslového Cisco pracoviště provázaného s týmy v Kalifornii, Texasu a Londýně, s potenciální možností budoucí spolupráce.

Organizátoři:

 

Více informací na oficiálních stránkách soutěže.Přehled všech studentských ocenění na stránkách katedry