Katedra

 Studentská ocenění

2021 Ing. Martin Šebela
(ext. ved. Ing. Jiří Čepák, CIV ZČU
konz. doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Stipendium primátora města Plzně za diplomovou práci s názvem Systém pro správu bezpečnostních incidentů v síti WEBnet, v níž řeší velmi aktuální téma, jímž je ochrana před napadením počítačové sítě organizace. Poznatky z práce mohou být využity v organizacích města či kraje.
2021

Bc. Adéla Mikešová
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)

Stipendium hejtmanky Plzeňského kraje za bakalářskou práci s názvem Analýza existujících mobilních průvodců po muzeích a památkách. Práce je zaměřená na komunitní překlad textů pro generického mobilního průvodce. Výsledná práce je na nadprůměrné úrovni a přispěje k rozvoji v kulturní oblasti Plzeňského kraje.
2021 Ing. Martin Šebela
(ext. ved. Ing. Jiří Čepák, CIV ZČU
konz. doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Systém pro správu bezpečnostních incidentů v síti WEBnet
2021 Bc. Vojtěch Bartička
(ved. Ing. Ondřej Pražák)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Automatické stahování smluvních podmínek z webových stránek
2021 Bc. Zuzana Káčereková
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT
2020 Ing. František Pártl
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele
2020  Bc. Stanislav Král
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Mobilní aplikace pro rozpoznávání registračních značek vozidel
2019 Ing. Martin Červenka
(ved. Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za mimořádné studijní výsledky
2019 Bc. Zdeněk Častorál
(ext. ved. Ing. Martin Hron
konz. Ing. Roman Mouček, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší bakalářskou práci a mimořádné studijní výsledky
2019 Ing. Tomáš Šimandl
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Zabezpečení a monitorování provozu automobilu s využitím Android zařízení
2019 Bc. Jitka Poubová
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci s názvem Generování automatizovaných funkcionálních testů
2019 Ing. Věra Skorkovská
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
spoluautor Ing. Petr Vaněček, Ph.D.)
Ocenění "Best Student Paper Award" na grafické konferenci GRAPP 2019, Praha, Česká Republika
2018 Ing. Lukáš Hruda
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži IT Student Project of the Year Czech & Slovak ACM Chapter (IT SPY) o nejlepší diplomovou práci
2018 Ing. Martin Úbl
(ved. Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za mimořádné studijní výsledky a a zpracovanou diplomovou práci s názvem Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení, která má významný celospolečenský přínos
2018 Ing. Martin Úbl
(ved. Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci s názvem Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
2018 Bc. František Pártl
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy s názvem Software pro mobilního klienta a pro operátorskou konzoli systému PocketEAR
2017 Ing. Pavel Straka
(ext.ved. JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
konz. Ing. Martin Zíma, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2017 Bc. Michal Tušl
(ved. Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2017 Martin Prantl (FAV), David Prantl (FEK), Marek Mojzík Vítězové Nokia Start up roku 2017 s aplikací Ventusky vizualizující meteorologická data z numerických modelů
2017 Bc. Michal Tušl
(ved. Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.)
2. místo v soutěži studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice (SVOČ) v informatické sekci Umělá inteligence
2016 Ing. Kateřina Štollová
(ved. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší diplomovou práci
2016 Bc. Jan Dvořák
(ved. doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Cena děkana Fakulty aplikovaných věd za nejlepší bakalářskou práci
2016

Ing. Michal Dékány
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)

Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2016 Bc. Jan Hák
(ved. Ing. Michal Nykl, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy 
2016

Ing. Martin Prantl
(spoluautor Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.,
ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)

Ocenění "Best Student Paper Award" na grafické konferenci GRAPP 2016, Roma, Italy
2015 Ing. Tomáš Brychcín
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.,
Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
Mimořádné stipendium rektora za úspěchy v  prezentaci vědecké práce (vítězství v soutěži, publikace ve čtyřech článcích v impaktovaných časopisech)
2015 Ing. Zuzana Majdišová
(ved. Prof. Ing. Václav Skala, CSc.)
Mimořádné stipendium rektora za publikace v impaktovaných časopisech v rámci grantů a projektů GAČR a MKČR, aktivní účast na mezinárodních konferencích a soutěži v programování
2015 Ing. Michal Šmolík
(ved. Prof. Ing. Václav Skala, CSc.)
Mimořádné stipendium rektora za publikace v impaktovaných časopisech v rámci grantů a projektů GAČR a MKČR, aktivní účast na mezinárodních konferencích
2015 Bc. Tomáš Rojík
(ext. ved. Ing. Pavel Beneš,
konz. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2015 Martin Kolek
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2015 Ing. Tomáš Brychcín
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.,
Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.)
2. místo v soutěži o Ceny Josepha Fouriera
2014 Bc. Václav Martinovský
(ved. Ing. Jiří Sitera - CIV;
konzultant za KIV: Ing. Luboš Matějka)
4.-6. místo v soutěži ICT Diplomová práce roku v kategorii Využití mobilních nebo cloudových technologií ve firemním prostředí
2014 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2014 Bc. Jan Ambrož
(ved. Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za zapojení do vědeckovýzkumné činnosti a spoluúčast na vytváření vysoce kvalitního nástroje pro systém vyvíjený na katedře
2014 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Stipendium města Plzně za výborný prospěch studia a zpracování diplomové práce s vědeckým přínosem
2014 Bc. Jakub Daněk
(ved. Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Stipendium rektorky Západočeské univerzity za vynikající diplomovou práci v anglickém jazyce přispívající do základního výzkumu na KIV
2014 Ing. Karel Dudáček
(ved. Dr. Ing. Karel Dudáček,
Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.)
Ocenění "Best paper" na konferenci the Baltic Electronics Conference BEC2014, Tallinn, Estonia
2014 Ing. Tomáš Prokop
(ved. Ing. Roman Mouček, Ph.D.)
Ocenění "Best student paper award" na konferenci The 2014 International Conferenceon Brain Informatics and Health, Warsaw, Poland
2014 Bc. Jakub Krauz
(ved. Ing. Petr Ježek, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2014 David Fiedler
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika, Výpočetní technika a Informační systémy
2013 Bc. Petr Altman
(ved. Ing. Petr Vaněček, Ph.D.)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Milan Staffa
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Michael Kurdík
(ved. Ing. Pavel Nový, Ph.D.)
Certificate of Achievement ACM SPY 2013 v soutěži o nejlepší IT diplomovou práci
2013 Bc. Luděk Vlk a Bc. Jiří Hromádka
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2013 Michal Kacerovský
(ved. Ing. Richard Lipka, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2012 Petr Kellnhofer
(ved. Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
7. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2012 Ing. Veronika Dudová
(Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2012 Bc. Lukáš Jirkovský
(ved. Mgr. Martin Maňák
a Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
1. cena Central European Seminar on Computer Graphics za nejlepší článek
2012 Bc. Tomáš Ptáček
(ved. Ing. Ivan Habernal, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2012 Kamil Praum
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2011 Ing. Jan Rus
(ved. Ing. Libor Váša, Ph.D.) 
3. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší diplomovou práci
2011 Bc. Jiří Kučera
(Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
2011 Jan Pikl
(ved. Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2010 Petr Kellnhofer
(ved. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
1. místo v soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) o nejlepší bakalářskou práci
2010 Bc. Jan Rus
(ved. Ing. Libor Váša, Ph.D.)
Nejvhodnější komerční aplikace na konferenci 6-th International Conference Articulated Motion and Deformable Objects 2010, Port Andratx, Spain
2010 Bc. Jakub Sýkora
(ved. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.)
Ocenění "Best paper" na konferenci The 9-th International Conference on Networks 2010, Menuires, France
 2010 Bc. Zbyněk Krůta
(ved. Ing. Pavel Král, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší diplomovou práci z oboru Softwarové inženýrství
 2010 Petr Kellnhofer
(ved. Ing. Josef Kohout, Ph.D.)
Ocenění CCA pro nejlepší bakalářskou práci z oborů Informatika a Výpočetní technika
2009 Bc. Martin Dostal
(ved. Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.)
4. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2009 Bc. Tomáš Mann
(ved. Ing. Ladislav Pešička)
6. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2008 Bc. Václav Purchart
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
4. místo v soutěži ACM Student Research Competition, Praha
2008 Bc. Miroslav Vavruška
(Ing. Přemek Brada, MSc., Ph.D.)
1. místo v soutěži Diplomová práce roku ICT (dříve ABRA)
2008 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. místo v soutěži IT diplomka roku, Praha
2008 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
Cena Antonína Svobody v soutěži o nejlepší diplomovou práci
2007 Ing. Richard Lipka
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2007 Ing. Ondřej Havel
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
3. místo v celostátní soutěži se zaměřením na Java EE, portály, BI a IBM technologie vyhlášené firmou IBA CZ, s.r.o.
2006 Bc. Petr Brož
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
3. místo v soutěži ACM Student Research Competition, Praha
2005 Ing. Jana Hájková
(ved. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.)
Stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost
2003 Ing. Jindřich Parus
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
1. místo v sekci Počítačová grafika na studentské soutěži Electrical Engineering, Information and Communication Technologies 2003, Brno
2002 Ing. Michal Varnuška
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
2. nejlepší článek na konferenci Spring Conference on Computer Graphics 2002, Budměřice, Slovensko
2001 Ing. Josef Kohout
(ved. Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová)
3. nejlepší článek na studentské konferenci Central European Seminar on Computer Graphics 2001, Budměřice, Slovensko

 

Prohlédněte si také ocenění a vyznamenání zaměstnanců Katedry informatiky a výpočetní techniky.