Katedra

Oddělení a centra

Struktura katedry


Oddělení softwarového inženýrství a informačních systémů

Brada Přemysl, Doc. Ing., MSc., Ph.D. - Vedoucí oddělení

Brychcín Tomáš, Ing., Ph.D.
Dostal Martin, Ing., Ph.D.
Fiala Dalibor, Doc. Ing., Ph.D.
Hercig Tomáš, Ing., Ph.D.
Herout Pavel, Doc. Ing., Ph.D.
Holý Lukáš, Ing., Ph.D.
Ježek Karel, Prof. Ing., CSc.
Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Konopík Miloslav, Ing., Ph.D.
Král Pavel, Doc. Ing., Ph.D.
Krutišová Jana, Ing.
Lenc Ladislav, Ing., Ph.D.
Lipka Richard, Ing., Ph.D.
Netrvalová Arnoštka, Ing., Ph.D.
Nykl Michal, Ing., Ph.D.
Potužák Tomáš, Ing., Ph.D.
Racek Stanislav, Doc. Ing., CSc.
Rohlík Ondřej, Ing., Ph.D.
Rychlík Jan, Dr. Ing.
Steinberger Josef, Doc. Ing., Ph.D.
Vais Václav, Ing., Ph.D.
Valdman Jan, Ing., Ph.D.
Zíma Martin, Ing., Ph.D.